Corridor Modeler 3 - Part 3

Windows media video for Corridor Modeler 3 - Part 3.