Corridor Modeler 1 - Part 3

Windows media video for Corridor Modeler 1 - Part 3.