Corridor Modeler 1 - Part 2

Windows media video for Corridor Modeler 1 - Part 2.